บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด YANGYAI ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.

 
                           
                         
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน วันที่ประกาศ
       
1 SUPERVISOR 1 01/08/60
2 FORMAN 4 01/08/60
3 ช่างเทคนิคติดตั้ง  10 01/08/60
4 ช่างฝึกหัด1 ไม่จำกัด 01/08/60
5 ช่างฝึกหัด2 ไม่จำกัด 01/08/60
       

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
012734