บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด YANGYAI ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.

         
        นโยบายบริษัท
 
 
 
 
  บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะ เสริมสร้าง พัฒนา ทักษะ การทำงานของบุคลากร ของเราให้เป็นที่ยอมรับในเรื่อง คุณภาพ และศักยภาพ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโต อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
         
        วิสัยทัศน์
 
 
 
 
        เราจะเป็นบริษัทรับเหมาขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง ศักยภาพสูง พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการที่ ยอดเยี่ยม 
         
        พันธกิจ
 
 
 
 
      1   ปรัปปรุงการบริหารจัดการให้มีความ รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้าน คุณภาพ และเวลา อย่างชัดเจน
           
      2   เรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ พร้อมกับพัฒนา ฝึกฝน ฝีมือช่าง จากรุ่น สู่ รุ่น
           
        ค่านิยม
 
 
 
 
      1   มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน และมุ่งมั่นสู่ผลงานอันยอดเยี่ยมร่วมกัน
           
      2   เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ
           
      3   มีควารัก ความสามัคคีต่อกัน
         
         

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
012728