บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด YANGYAI ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.

       
      บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด
       
     
  บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่งซีสเต็ม จำกัด  ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดย นาย ธีรศักดิ์  ศรีแพนบาล ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม และกลุ่มเพื่อนช่างวิศวกร ที่มีวิสัยทัศน์ มากด้วยพลังความคิด ความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจให้บริการ จัดหา และรับเหมาติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมสำหรับ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบ sanitary system,fire protection system,air conditioning system( chiller ) duct system & ventilation fan ฯลฯ วิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็น ทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง  บริการของ บริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงาน หลัก แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย ประสบการณ์ด้านงานติดตั้งของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ยาวนานกว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบัน รับประกันคุณภาพ ของชิ้นงาน ทุกชิ้นที่ทางบรษัทได้ทำการติดตั้ง ปัจุบันมีช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งชิ้นงานในสาขา ต่างๆ อย่างครบครัน 
   
     
ข้อมูลบริษัท                
                 
ชื่อ บริษัท บริษัทยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่งซีสเต็ม จำกัด  ( YANGYAI ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD)
                 
สถานที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่) 25 หมู่ที่ 3 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 ( สำนักงานใหญ่ )
                 
สถานที่ตั้ง( สาขาที่1) 67/33  ซ.อมร ถ. เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120  
                 
ประเภทธุรกิจ บริการรับเหมา จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม  ประกอบอาคาร    
                 
เลขทะเบียนบริษัท 044 555 9000 520            
                 
โทรศัพท์ 02-249-1227              
                 
โทรสาร 02-240-1362              
                 
ทุนจดทะเบียน      1,000,000 บาท            
                 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
012735