บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด YANGYAI ENGINEERING SYSTEM CO.,LTD.

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  รหัสสินค้า
  ราคา บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด และบริษัทไทย เอ็ม แอนด์ อี วิศวกรรม รวมถึงบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลที่น้ำท่วมขัง บาท
 รายละเอียด  


OTHER IN THE SAME CATEGORY:

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
บริษัท ยางใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด และบริษัทไทย เอ็ม แอนด์ อี วิศวกรรม รวมถึงบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลที่น้ำท่วมขัง  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
012742